Shifters (команди, превключватели) при първата покупка на велосипед най-често се доверяват на майстори в магазин за велосипеди. Но с натрупването на опит идва и желанието за надграждане, защото качеството на превключвателя/командата, удобството на управление и надеждността на трансмисията при различни метеорологични условия зависят от качеството и производителя.